Pogoji in Določila Uporabe

SPLOŠNA PREDSTAVITEV

To spletno mesto upravlja podjetje NajboljšeBlagovneZnamkeSlovenija. Na celotnem spletnem mestu se izrazi "mi", "nas" in "naše" nanašajo na družbo NajboljšeBlagovneZnamkeSlovenija.

NajboljšeBlagovneZnamkeSlovenija ponuja to spletno mesto, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na voljo na tem mestu, vam, uporabniku, pod pogojem, da sprejmete vse pogoje, pravila in obvestila, navedena tukaj.

Z obiskom našega spletnega mesta in/ali nakupom pri nas vstopite v našo "storitev" in se strinjate z naslednjimi pogoji ("pogoji storitve", "pogoji"), vključno z dodatnimi pogoji in pravili, na katere se sklicuje ta dokument. sklicuje in/ali so na voljo prek hiperpovezave. Ti pogoji storitve veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, med drugim za uporabnike, ki so brskalniki, prodajalci, stranke, trgovci in/ali avtorji vsebin.

Pred dostopom do našega spletnega mesta ali njegovo uporabo natančno preberite te pogoje uporabe. Z dostopom do katerega koli dela spletnega mesta ali njegovo uporabo se strinjate, da vas ti Pogoji uporabe zavezujejo. Če se ne strinjate z vsemi pogoji te pogodbe, ne smete dostopati do spletnega mesta ali uporabljati katere koli storitve. Če se ti Pogoji uporabe štejejo za ponudbo, je njen sprejem izrecno omejen na te Pogoje uporabe.

Pogoji uporabe veljajo tudi za vse nove funkcije ali orodja, ki so dodana trenutni trgovini. Najnovejšo različico Pogojev uporabe storitev lahko kadar koli pregledate na tej strani. Pridržujemo si pravico, da posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh Pogojev uporabe storitev z objavo posodobitev in/ali sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da redno preverjate spremembe na tej strani. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta ali dostop do njega po objavi sprememb pomeni sprejetje teh sprememb.

Naša trgovina gostuje v storitvi Shopify Inc. Zagotavljajo nam platformo za spletno e-trgovanje, ki nam omogoča, da vam prodajamo svoje izdelke in storitve.

ODDELEK 1 - POGOJI SPLETNE TRGOVINE

S sprejetjem teh pogojev uporabe izjavljate, da ste v svoji državi ali pokrajini prebivališča vsaj polnoletni ali da ste v svoji državi ali pokrajini prebivališča polnoletni in ste nam dali soglasje, da lahko kateri koli od vaših mladoletnih vzdrževanih oseb uporablja to spletno mesto za uporabo.

Naših izdelkov ne smete uporabljati v nezakonite ali nepooblaščene namene in storitve ne smete uporabljati za kršenje zakonov v vaši jurisdikciji (med drugim tudi zakonov o avtorskih pravicah).

Ne smete prenašati črvov ali virusov ali kakršne koli kode uničujoče narave.

Kršitev ali nespoštovanje katerega koli od pogojev bo imelo za posledico takojšnjo prekinitev vaših storitev.

ODDELEK 2 - POGOJI IN DOLOČILA

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga zavrnemo storitev komur koli.

Zavedate se, da se vaša vsebina (razen podatkov o kreditnih karticah) lahko prenaša nešifrirano in vključuje (a) prenose po različnih omrežjih in (b) spremembe zaradi izpolnjevanja in prilagajanja tehničnim zahtevam omrežij ali povezovalnih naprav. Podatki o kreditnih karticah so med prenosom po omrežjih vedno šifrirani.

Strinjate se, da brez našega izrecnega pisnega dovoljenja ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali nobenega dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali katerega koli stika na spletnem mestu, prek katerega se storitev zagotavlja.

Naslovi, uporabljeni v tej pogodbi, so vključeni le zaradi lažjega razumevanja in ne omejujejo ali kako drugače vplivajo na te pogoje.

ODDELEK 3 - TOČNOST, POPOLNOST IN PRAVOČASNOST INFORMACIJ

Nismo odgovorni, če informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, niso točne, popolne ali aktualne. Gradivo na tem spletnem mestu je namenjeno le splošnim informacijam in se nanj ne smete zanašati ali ga uporabljati kot edino podlago za sprejemanje kakršnih koli odločitev, ne da bi se posvetovali s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali aktualnejšimi viri informacij. Vsako zanašanje na gradivo na tem spletnem mestu je na lastno odgovornost.

To spletno mesto lahko vsebuje nekatere zgodovinske informacije. Zgodovinske informacije niso nujno aktualne in so na voljo le za referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar nismo dolžni posodabljati informacij na našem spletnem mestu. Strinjate se, da ste sami odgovorni za spremljanje sprememb na našem spletnem mestu.

ODDELEK 4 - SPREMEMBE STORITEV IN CEN

Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo ali prekinemo storitev (ali kateri koli njen del ali vsebino).

Za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno prekinitev ali ukinitev storitve vam ali tretji osebi ne bomo odgovorni.

ODDELEK 5 - IZDELKI ALI STORITVE (ČE JE PRIMERNO)

Določeni izdelki ali storitve so lahko na voljo izključno na spletu prek spletnega mesta. Ti izdelki ali storitve so lahko na voljo v omejenih količinah in jih je mogoče vrniti ali zamenjati le v skladu z našim pravilnikom o vračilih.

Potrudili smo se, da so barve in slike naših izdelkov, ki so prikazani v trgovini, čim bolj natančno prikazane. Ne moremo zagotoviti, da bo prikaz barv na vašem računalniškem monitorju natančen.

Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni omejiti prodaje naših izdelkov ali storitev kateri koli osebi, geografskemu območju ali jurisdikciji. To pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico, da omejimo količine izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo. Vsi opisi izdelkov ali cene izdelkov se lahko po naši presoji kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico, da kadar koli prenehamo uporabljati kateri koli izdelek. Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev na tem spletnem mestu je neveljavna, kjer je to prepovedano.

Ne jamčimo, da bo kakovost izdelkov, storitev, informacij ali drugega gradiva, ki ga kupite ali pridobite, izpolnila vaša pričakovanja ali da bodo morebitne napake v storitvi odpravljene.

ODDELEK 6 - TOČNOST PODATKOV O OBRAČUNU IN RAČUNU

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo vsako naročilo, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo kupljene količine na osebo, gospodinjstvo ali naročilo. Te omejitve lahko veljajo za naročila prek ali v okviru istega uporabniškega računa, kreditne kartice in/ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za obračun in/ali pošiljanje. Če spremenimo ali prekličemo naročilo, vas bomo o tem poskušali obvestiti tako, da bomo stopili v stik z elektronskim naslovom in/ali računskim naslovom/telefonsko številko, ki ste ju navedli ob naročilu. Pridržujemo si pravico, da omejimo ali prepovemo naročila, za katera se po naši presoji zdi, da so jih oddali trgovci, preprodajalci ali distributerji.

Strinjate se, da boste za vse nakupe, ki jih opravite v naši trgovini, zagotovili aktualne, popolne in točne podatke o nakupu in računu. Strinjate se, da boste nemudoma posodobili podatke o računu in druge podatke, vključno z vašim e-poštnim naslovom ter številkami in datumi veljavnosti kreditnih kartic, da bomo lahko dokončali transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

Za več podrobnosti glejte naš Pravilnik o vračilu denarja.

ODDELEK 7 - NEOBVEZNA ORODJA

Omogočimo vam lahko dostop do orodij tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora ali kontrole.

Potrjujete in se strinjate, da vam dostop do takih orodij zagotavljamo "kot je" in "kot je na voljo" brez kakršnih koli jamstev, izjav ali pogojev in brez kakršne koli potrditve. Nimamo nikakršne odgovornosti, ki bi izhajala iz vaše uporabe izbirnih orodij tretjih oseb ali bi bila z njo povezana.

Vsako uporabo neobveznih orodij, ki so na voljo prek spletnega mesta, izvajate izključno na lastno odgovornost in po lastni presoji ter se morate prepričati, da ste seznanjeni s pogoji, pod katerimi orodja zagotavljajo zadevni ponudniki tretjih oseb, in da se z njimi strinjate.

V prihodnosti lahko prek spletnega mesta ponudimo tudi nove storitve in/ali funkcije (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in/ali storitve bodo prav tako veljali ti Pogoji uporabe storitev.

ODDELEK 8 - POVEZAVE S TRETJIMI OSEBAMI

Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vsebujejo gradivo tretjih oseb.

Povezave tretjih oseb na tem spletnem mestu vas lahko usmerijo na spletna mesta tretjih oseb, ki niso povezana z nami. Nismo odgovorni za pregledovanje ali ocenjevanje vsebine ali točnosti gradiv ali spletnih mest tretjih oseb, ne jamčimo in nismo odgovorni za gradiva ali spletna mesta tretjih oseb ali kakršna koli druga gradiva, izdelke ali storitve tretjih oseb.

Ne odgovarjamo za nobeno škodo ali poškodbe, povezane z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebin ali drugih transakcij, opravljenih v povezavi s spletnimi mesti tretjih oseb. Preden sklenete kakršno koli transakcijo, skrbno preglejte in razumite pravila in prakse tretjih oseb. Pritožbe, reklamacije, pomisleke ali vprašanja v zvezi z izdelki tretjih oseb je treba nasloviti na tretjo osebo.

ODDELEK 9 - KOMENTARJI UPORABNIKOV, POVRATNE INFORMACIJE IN DRUGE PREDLOŽITVE

Če na našo zahtevo predložite določene posebne prispevke (na primer prijave na natečaj) ali predložite ustvarjalne ideje, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo, ne da bi to od vas zahtevali, bodisi prek spleta, e-pošte, po pošti ali kako drugače (skupaj "komentarji"), se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev uredimo, kopiramo, objavimo, distribuiramo, prevedemo in na kakršen koli način uporabimo vsak komentar, ki nam ga predložite. Nismo in ne bomo zavezani (1) k zaupnosti komentarjev; (2) k plačilu nadomestila za komentarje; ali (3) k odgovoru na komentarje.

Vsebino, za katero po lastni presoji menimo, da je nezakonita, žaljiva, grozeča, žaljiva, pornografska, nespodobna ali kako drugače neprimerna ali krši kateri koli del intelektualne lastnine ali te pogoje uporabe, lahko pregledamo, uredimo ali odstranimo, vendar k temu nismo zavezani.

Strinjate se, da s svojimi komentarji ne boste kršili pravic katere koli tretje osebe, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostnimi pravicami ali drugimi osebnimi ali lastninskimi pravicami. Prav tako se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali žaljivega ali nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ter računalniških virusov ali druge škodljive programske opreme, ki bi lahko na kakršen koli način vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se izdajati za osebo, ki ni vi, ali zavajati nas ali tretje osebe glede izvora svojega komentarja. Sami ste odgovorni za vsak svoj komentar in njegovo točnost.

ODDELEK 10 - OSEBNI PODATKI

Vaše posredovanje osebnih podatkov prek Trgovine ureja naš Pravilnik o zasebnosti.

ODDELEK 11 - NAPAKE, NETOČNOSTI IN OPUSTITVE

Občasno se na našem spletnem mestu ali v naši storitvi lahko pojavijo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške pošiljanja izdelkov, čas prevoza in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila (tudi po oddaji naročila) popravimo napake, netočnosti ali opustitve ter spremenimo ali posodobimo informacije ali prekličemo naročila, če so informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu netočne.

Ne prevzemamo nobene obveznosti, da bomo posodabljali, spreminjali ali pojasnjevali kakršne koli informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, vključno z informacijami o cenah, razen če to zahteva zakon. Nobenega določenega datuma posodobitve ali obnovitve, ki velja za storitev ali katero koli povezano spletno mesto, ne smete razumeti kot znak, da so bile vse informacije v storitvi ali katerem koli povezanem spletnem mestu spremenjene ali posodobljene.

ODDELEK 7 - NEOBVEZNA ORODJA

Omogočimo vam lahko dostop do orodij tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora ali kontrole.

Potrjujete in se strinjate, da vam dostop do takih orodij zagotavljamo "kot je" in "kot je na voljo" brez kakršnih koli jamstev, izjav ali pogojev in brez kakršne koli potrditve. Nimamo nikakršne odgovornosti, ki bi izhajala iz vaše uporabe izbirnih orodij tretjih oseb ali bi bila z njo povezana.

Vsako uporabo neobveznih orodij, ki so na voljo prek spletnega mesta, izvajate izključno na lastno odgovornost in po lastni presoji ter se morate prepričati, da ste seznanjeni s pogoji, pod katerimi orodja zagotavljajo zadevni ponudniki tretjih oseb, in da se z njimi strinjate.

V prihodnosti lahko prek spletnega mesta ponudimo tudi nove storitve in/ali funkcije (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in/ali storitve bodo prav tako veljali ti Pogoji uporabe storitev.

ODDELEK 8 - POVEZAVE S TRETJIMI OSEBAMI

Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vsebujejo gradivo tretjih oseb.

Povezave tretjih oseb na tem spletnem mestu vas lahko usmerijo na spletna mesta tretjih oseb, ki niso povezana z nami. Nismo odgovorni za pregledovanje ali ocenjevanje vsebine ali točnosti gradiv ali spletnih mest tretjih oseb, ne jamčimo in nismo odgovorni za gradiva ali spletna mesta tretjih oseb ali kakršna koli druga gradiva, izdelke ali storitve tretjih oseb.

Ne odgovarjamo za nobeno škodo ali poškodbe, povezane z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebin ali drugih transakcij, opravljenih v povezavi s spletnimi mesti tretjih oseb. Preden sklenete kakršno koli transakcijo, skrbno preglejte in razumite pravila in prakse tretjih oseb. Pritožbe, reklamacije, pomisleke ali vprašanja v zvezi z izdelki tretjih oseb je treba nasloviti na tretjo osebo.

ODDELEK 9 - KOMENTARJI UPORABNIKOV, POVRATNE INFORMACIJE IN DRUGE PREDLOŽITVE

Če na našo zahtevo predložite določene posebne prispevke (na primer prijave na natečaj) ali predložite ustvarjalne ideje, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo, ne da bi to od vas zahtevali, bodisi prek spleta, e-pošte, po pošti ali kako drugače (skupaj "komentarji"), se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev uredimo, kopiramo, objavimo, distribuiramo, prevedemo in na kakršen koli način uporabimo vsak komentar, ki nam ga predložite. Nismo in ne bomo zavezani (1) k zaupnosti komentarjev; (2) k plačilu nadomestila za komentarje; ali (3) k odgovoru na komentarje.

Vsebino, za katero po lastni presoji menimo, da je nezakonita, žaljiva, grozeča, žaljiva, pornografska, nespodobna ali kako drugače neprimerna ali krši kateri koli del intelektualne lastnine ali te pogoje uporabe, lahko pregledamo, uredimo ali odstranimo, vendar k temu nismo zavezani.

Strinjate se, da s svojimi komentarji ne boste kršili pravic katere koli tretje osebe, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostnimi pravicami ali drugimi osebnimi ali lastninskimi pravicami. Prav tako se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali žaljivega ali nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ter računalniških virusov ali druge škodljive programske opreme, ki bi lahko na kakršen koli način vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se izdajati za osebo, ki ni vi, ali zavajati nas ali tretje osebe glede izvora svojega komentarja. Sami ste odgovorni za vsak svoj komentar in njegovo točnost.

ODDELEK 10 - OSEBNI PODATKI

Vaše posredovanje osebnih podatkov prek Trgovine ureja naš Pravilnik o zasebnosti.

ODDELEK 11 - NAPAKE, NETOČNOSTI IN OPUSTITVE

Občasno se na našem spletnem mestu ali v naši storitvi lahko pojavijo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške pošiljanja izdelkov, čas prevoza in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila (tudi po oddaji naročila) popravimo napake, netočnosti ali opustitve ter spremenimo ali posodobimo informacije ali prekličemo naročila, če so informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu netočne.

Ne prevzemamo nobene obveznosti, da bomo posodabljali, spreminjali ali pojasnjevali kakršne koli informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, vključno z informacijami o cenah, razen če to zahteva zakon. Nobenega določenega datuma posodobitve ali obnovitve, ki velja za storitev ali katero koli povezano spletno mesto, ne smete razumeti kot znak, da so bile vse informacije v storitvi ali katerem koli povezanem spletnem mestu spremenjene ali posodobljene.

ODDELEK 12 - PREPOVEDANE UPORABE

Poleg drugih prepovedi, določenih v Pogojih uporabe, vam je prepovedana uporaba spletnega mesta ali njegove vsebine (a) v nezakonite namene; (b) za spodbujanje drugih oseb k izvajanju ali sodelovanju pri nezakonitem dejanju; (c) za kršitev vseh mednarodnih, zveznih, pokrajinskih ali državnih predpisov, pravil, zakonov ali odlokov ter vseh lokalnih zakonov ali odlokov; (d) kršiti ali kršiti naše pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine drugih; (e) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, zaničevati, zaničevati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnosti, rase, starosti, narodnosti ali invalidnosti; (f) navajati lažnih ali zavajajočih informacij; (g) nalagati ali prenašati virusov ali kakršne koli druge vrste zlonamerne kode, ki se bo ali se lahko uporablja na kakršen koli način, ki vpliva na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih strani ali interneta; (h) zbira ali sledi osebnim podatkom drugih; (i) za pošiljanje neželene pošte, ribarjenje, farmacijo, pretvarjanje, pajkanje, brskanje ali strganje; (j) za kakršne koli nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) posega v varnostne funkcije storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih strani ali interneta ali jih zaobide. Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta zaradi kršitve katerega koli od prepovedanih ravnanj. vpliva na druga spletna mesta ali internet; (h) zbira ali sledi osebnim podatkom drugih; (i) za pošiljanje neželene pošte, phishing, pharm, pretext, spider, crawl ali scrape; (j) za kakršne koli nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) posega v varnostne funkcije storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta ali se jim izogiba. Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta zaradi kršitve katerega koli od prepovedanih ravnanj. vpliva na druga spletna mesta ali internet; (h) zbira ali sledi osebnim podatkom drugih; (i) za pošiljanje neželene pošte, phishing, pharm, pretext, spider, crawl ali scrape; (j) za kakršne koli nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) posega v varnostne funkcije storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta ali se jim izogiba.

ODDELEK 13 - ZAVRNITEV JAMSTEV; OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, ne predstavljamo in ne zagotavljamo, da bo vaša uporaba naše storitve neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak.

Ne jamčimo, da bodo rezultati, ki jih lahko dobite z uporabo storitve, točni ali zanesljivi.

Strinjate se, da lahko občasno odstranimo storitev za nedoločen čas ali jo kadar koli prekličemo, ne da bi vas o tem obvestili.

Izrecno se strinjate, da je vaša uporaba ali nezmožnost uporabe storitve v celoti na vašo odgovornost. Storitev ter vsi izdelki in storitve, ki so vam na voljo prek Storitve, so (razen če to izrecno navedemo) na voljo "takšni, kakršni so" in "na voljo" za vašo uporabo, brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih zagotovil, vključno z vsemi implicitnimi zagotovili ali pogoji o primernosti za prodajo, prodaji, primernosti za določen namen, trajnosti, naslovu in nedotakljivosti.

Družba NajboljšeBlagovneZnamkeSlovenija v nobenem primeru ne bo sprejela napak ali opustitev v vsebini ali kakršne koli izgube ali škode, ki bi nastala zaradi uporabe storitve ali katere koli vsebine (ali izdelka), objavljene, posredovane ali dostopne prek storitve, tudi če ste bili obveščeni o njihovi možnosti. Ker nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posredno ali naključno škodo, bo v takšnih državah ali jurisdikcijah naša odgovornost omejena v največjem zakonsko dovoljenem obsegu, tudi če ste bili obveščeni o njihovi možnosti. Ker nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, bo v takšnih državah ali jurisdikcijah naša odgovornost omejena v največjem zakonsko dovoljenem obsegu, tudi če ste bili obveščeni o njihovi možnosti. Ker nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, bo v takšnih državah ali jurisdikcijah naša odgovornost omejena v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.

ODDELEK 14 - ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste NajboljšeBlagovneZnamkeSlovenija in naše matične družbe, hčerinske družbe, povezane družbe, partnerje, vodje, direktorje, zastopnike, izvajalce, dajalce licenc, ponudnike storitev, podizvajalce, dobavitelje, pripravnike in zaposlene odškodninsko zavarovali, branili in razbremenili vseh zahtevkov, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ki jih bo imela tretja oseba zaradi ali zaradi vaše kršitve teh pogojev uporabe storitev ali dokumentov, na katere se ti pogoji nanašajo, ali kršitve zakona ali pravic tretje osebe.

ODDELEK 15 - LOČLJIVOST

Če se katera koli določba teh Pogojev uporabe storitev izkaže za nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, je takšna določba kljub temu izvršljiva v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, neizvršljivi del pa se šteje za ločenega od teh Pogojev uporabe storitev, pri čemer ta določba ne vpliva na veljavnost in uporabnost drugih določb.

ODDELEK 16 - PRENEHANJE

Obveznosti in odgovornosti strank, ki so nastale pred datumom odpovedi, za vse namene ostanejo v veljavi tudi po odpovedi te pogodbe.

Ti Pogoji storitve veljajo, če in dokler jih ne prekinete vi ali mi. Te Pogoje storitve lahko kadar koli prekinete tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših storitev, ali ko prenehate uporabljati naše spletno mesto.

Če po naši presoji ne izpolnjujete ali sumimo, da ne izpolnjujete katerega koli pogoja ali določbe teh Pogojev uporabe storitev, lahko tudi mi kadar koli in brez predhodnega obvestila prekinemo to pogodbo, vi pa ostanete odgovorni za vse zneske, nastale do vključno datuma prekinitve; in/ali vam lahko zaradi tega zavrnemo dostop do naših storitev (ali katerega koli njihovega dela).

ODDELEK 17 - CELOTNA POGODBA

Če ne uveljavljamo ali izvršujemo katere koli pravice ali določbe teh Pogojev uporabe storitev, to ne pomeni, da smo se tej pravici ali določbi odpovedali.

Ti Pogoji uporabe in vsi pravilniki ali pravila delovanja, ki smo jih objavili na tem spletnem mestu ali v povezavi s Storitvijo, predstavljajo celoten sporazum in dogovor med vami in nami ter urejajo vašo uporabo Storitve in nadomeščajo vse predhodne ali sočasne ustne sporazume, sporočila in predloge ali pisne sporazume med vami in nami (vključno, vendar ne omejeno na vse predhodne različice Pogojev uporabe).

Morebitne dvoumnosti pri razlagi teh Pogojev uporabe storitve se ne smejo razlagati v škodo stranke, ki je pripravila osnutek.

ODDELEK 18 - VELJAVNO PRAVO

Te Pogoje uporabe in vse ločene pogodbe, s katerimi vam zagotavljamo storitve, ureja in razlaga zakonodaja Združenega kraljestva.

ODDELEK 19 - SPREMEMBE POGOJEV UPORABE STORITEV

Najnovejšo različico pogojev uporabe lahko kadar koli pregledate na tej strani.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh Pogojev uporabe z objavo posodobitev in sprememb na naši spletni strani. Vaša odgovornost je, da redno preverjate našo spletno stran glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba našega spletnega mesta ali storitve ali dostop do njih po objavi sprememb teh pogojev uporabe pomeni, da se s temi spremembami strinjate.

ODDELEK 20 - KONTAKTNI PODATKI

Vprašanja v zvezi s pogoji uporabe storitve nam pošljite na naslov support@bestbrandsslovenia.com .